02. - 03.12.2021. / Rovinj

4 KONFERENCIJE, 200 SUDIONIKA I 60 PREDAVAČA

Hrvatski drvni klaster privodi kraju pripreme za najznačajniji ovogodišnji međunarodni skup koji će se 4.-6.12.2017. održati u dubrovačkom hotelu Sheraton gdje će se okupiti svi ključni dionici ovog sektora u zemljama JIE. Nakon uspješnih izdanja 14. Drvno-tehnološke konferencije u Opatiji i 8. Kongresa pilanara na AWD-u će se predstaviti najaktualnije teme na šumi baziranog sektora a preko 60 predavača dolaze iz Bruxellesa, zapadnih zemalja i područja Mediterana. ADRIATIC WOOD DAYS čine četiri tematski povezane, ali programski odvojene međunarodne konferencije iz područja šumarstva, prerade drva, energije iz drva, gradnje drvom, proizvodnje namještaja i pripadajućih kreativnih industrija. Naglasak ovogodišnjeg AWD-a bit će i na temama R&D i apliciranja za EU fondove u području bio-baziranih i na šumi baziranih industrija kao i na temama obrazovanja i izgradnje kadrova. Postoji veliko zanimanje za stručne tematske radionice, a prijavljenim sudionicima je posebno zanimljiva PROJEKTNA BURZA koja će pružiti priliku za jačanje spoznaje o EU projektima, odnosno za stvaranje kontakta sa stranim stručnjacima koji traže ili nude sudjelovanje u projektnim konzorcijima za EU projekte. Klaster je u Dubrovniku osigurao prisutnost niza partnera, poput istraživačkog instituta InnoRenewCoE iz Slovenije koji je do sada prikupio preko 45 mil. EUR iz EU fondova. Partner je i Agencija za investicije i konkurentnost koja podržava temu ulaganja i opremanja hotelskih kapaciteta. Dubrovački skup je dobra prilika za mnoge tvrtke, kao i sektorske institucije i udruge za aktivno uključivanje u EU projekte.