2-4 December, 2018 - Dubrovnik (Srebreno, Hotel Sheraton)

Stabilna potražnja za trupcima u JIE. Austrija i Njemačka smanjuju cijene, a Skandinavci više sijeku

Organizatori su zaprimili najave dolaska važnih šumarskih i drvoproizvođačkih tvrtki, trgovaca drvom, kao i povezanih logističkih tvrtki. Unatoč ozbiljnom smanjenju cijena trupaca na glavnim europskim tržištima za trupce u Austriji i Njemačkoj, a radi se o najvećem padu cijena u posljednjih deset godina, globalno tržište je i dalje stabilno. Štoviše, cijene trupaca na dolarskim tržištima su u drugom kvartalu 2016. porasle za +4,2 posto, a većina sirovine završava u Aziji, iako Kina bilježi laganu stagnaciju. Trupci u zemljama Regije imaju stabilnu konjunkturu i postoji standardno veća potražnja od ponude, posebice za slavonski hrast. Trupci u Skandinaviji bilježe smanjenje uvoza jer su tri zemlje odlučile povećanjem etata nadoknaditi probleme u opskrbi trupcima u Rusiji. Slovenski šumari se žale na pad cijena četinjača zbog snažnog utjecaja smrekovog potkornjaka na tržišne tokove.