2-3 December, 2019 - Dubrovnik (Srebreno, Hotel Sheraton)

POSJETA MEDITERANSKOJ ŠUMI: Zanimljiva studijska posjeta prije početka konferencije

U nedjelju, 1. prosinca, bit će održana studijska posjeta mediteranskoj šumi u blizini Dubrovnika. S obzirom na to da ovaj tip šuma čini četvrtinu svih šuma u Hrvatskoj, posjeta će biti prilika za učenje o svim njenim specifičnostima.

Umjerena klima mediteranskih šuma pogodovala je razvoju bogatog biljnog i životinjskog svijeta, a kilometri obale, plavo more i planinski lanci čine šume na jugu Hrvatske vrlo vrijednim i atraktivnim područjem. Neke od najraširenijih vrsta ovog tipa šume su alepski bor i hrast crnika, a nisu rijetki ni lovor, divlja maslina, obična mirta itd.

Studijska posjeta počinje u 14.00, a završava u 18.00 sati.