3-4 December, 2018 - Dubrovnik (Srebreno, Hotel Sheraton)

Podrška slovenskih i portugalskih partnera

Naglasak ovogodišnjeg AWD-a bit će na temama R&D i apliciranja za EU fondove u području biobaziranih i na šumi baziranih industrija. Radionica na tu temu ostvaruje se u partnerstvu s istraživačkim institutom InnoRenewCoE iz Slovenije koji će predstaviti projektne aktivnosti oko apliciranja na EU fondove. Institut je, s 45 mil. EUR povučenih razvojnih sredstava, relevantan sugovornik u tom području. U Dubrovnik dolazi i  portugalsko Udruženje drvne industrije i namještaja (AIMMP). Krajem godine AIMMP slavi 60 godina djelovanja te broji više od 7.500 članova, a na AWD-u će upoznati sudionike s trenutnom situacijom i trendovima u drvnoj industriji Portugala. Dodatne informacije na marketing@drvo-namjestaj.hr ili +385 98 9282610 (Rosana Šimunović).