2-3 December, 2019 - Dubrovnik (Srebreno, Hotel Sheraton)

PODRŠKA INSTITUCIJA: Hrvatski sabor, gospodarske komore i državne agencije

Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora kontinuirano prati događanja u šumarstvu i preradi drva te proizvodnji biomase, o čemu se intenzivno raspravljalo i na prethodnim tematskim sjednicama. Skup se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, a predsjednik Odbora Tomislav Panenić predstavit će mogućnosti za dopunu i izmjenu zakonske regulative. Potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore prof.dr. Dragan Kovačević te predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBIH dr.sc. Marko Šantić također će dati aktivan doprinos programu, a njihovi suradnici, odnosno predstavnici sektorskih udruženja sudjelovat će u panel raspravama. Ovogodišnji partner je i Agencija za investicije i konkurentnost