2-3 December, 2019 - Dubrovnik (Srebreno, Hotel Sheraton)

KOMENTAR HOLZ-ZENTRALBLATT-a: Pojava viškova sirovine uslijed elementarnih nepogoda

Česte pojave elementarnih nepogoda uzrokuju velike poremećaje na europskom tržištu drvnih sirovina. Bernd Amschl, urednik u vodećem njemačkom strukovnom časopisu Holz-Zentralblatt na AWD-u će prezentirati posljedice vjetroizvala i drugih elementarnih nepogoda, kao i pojavu šumskih štetnika te njihov utjecaj na ponudu i potražnju drvne sirovine i s tim povezane poremećaje cijena, koje umnogome utječu i na plasman drva s regionalnog tržišta zemalja JIE.