3-4 December, 2018 - Dubrovnik (Srebreno, Hotel Sheraton)

GODIŠNJI REZIME: Održavaju se sjednice IO HDK, CROBIOM i Klastera konkurentnosti

I ove godine tijekom AWD-a održat će se sjednice IO glavnih sektorskih udruga, koje će iskoristiti prisustvo nadležnih ministarstava i Hrvatskih šuma za detaljnije rasprave oko otvorenih pitanja. Treba istaknuti kako je upravo u posljednjem kvartalu postignut značajan dogovor na razini Udruženja HGK i nadležnih tijela u pogledu pisma razumijevanja i izmjene prodajnog modela za drvnu sirovinu. Osim toga, sektor je opterećen nizom drugih problema povezanih s međunarodnom konkurentnošću, slabim pozicijama energije iz drva, nedostatkom radne snage, potrebom većeg korištenja drva u graditeljstvu itd. O svemu navedenome tražit će se odgovori tijekom dva dana dubrovačkog programa.