2-3 December, 2019 - Dubrovnik (Srebreno, Hotel Sheraton)

GLOBALNI KEYNOTE PREDAVAČI: Ed Pepke iz Finske i Thomas Siegmund iz Njemačke

Situaciju na globalnom tržištu drva i drvnih proizvoda i  očekivanja u nadolazećem periodu predstavit će stručnjak za certificiranje Thomas Siegmund iz Europske asocijacije bioenergije (European Bioenergy) te Ed Pepke iz Europskog šumarskog instituta (EFI – European Forest Institute). Pepke će govoriti o utjecaju promjena na globalnom tržišta drva i ilegalnom drvu, dok će Ed Siegmund predstaviti revidiranu RED II direktivu EU te inicijative za certificiranje sječke i tržište biomase. Mnogobrojne regionalne predavače predvodi Mario Klobučar iz Hrvatskih šuma, koji će govoriti o domaćim prilikama na tržištu sirovine i biomase, kao i o inovacijama za unaprjeđenje domaćeg tržišta, poput uspostave 160 otkupnih centara za drvnu biomasu u Hrvatskoj.