2-3 December, 2019 - Dubrovnik (Srebreno, Hotel Sheraton)

DRVO I EU FONDOVI: ROSWEOOD kao primjer dobre prakse

Važan dio konferencijskog programa bit će vezan uz EU projekte i financiranje – tvrtke, institucije za istraživanje i razvoj, udruženja i konzultanti će imati priliku izraziti svoje ideje i dogovoriti suradnju jedni s drugima na projektima.

Jedan od partnera konferencije bit će Centar kompetencija Vinkovci koji će predstaviti projekt ROSEWOOD financiran u sklopu programa Obzor 2020. pokrenut kako bi se olakšao prijenos iskustva i inovativnih rješenja u održivom šumarstvu pridonoseći održivoj upotrebi drvnih sirovina u Europi.

ROSEWOOD je započeo s primjenom u veljači 2018. godine s ciljem uspostave mreže za održivu uporabu sirovina. Četiri regionalna centra, pokrenuta u okviru projekta, stvorit će platformu za regionalnu i međunarodnu razmjenu iskustava i inovativna rješenja. Povezivanjem sudionika unutar vrijednosnog lanca u šumarstvu i drvnoj industriji, cilj projekta je prevladati postojeći nedostatak znanja, potaknuti preuzimanje novih ideja i stvoriti preduvjete za ekonomska partnerstva između različitih sudionika i regija.

U okviru AWD 2019, voditelji projekata imat će priliku poslušati prezentaciju ROSEWOOD: smjernice za Srednju Europu (Njemačka, Austrija, Švicarska), Istočnu Europu (Hrvatska, Rumunjska, Slovenija), Južnu Europu (Španjolska, Francuska, Italija) i Sjevernu Europu (Finska i Skandinavija) zajedno s najboljim praksama i inovacijama utvrđenim u okviru ROSEWOOD mreže. www.rosewood-network.eu