2-4 December, 2018 - Dubrovnik (Croatia)

AWD obrađuje aktualne teme: uporabu drva i opremu za hotelijerstvo, pelet, nove tehnologije, cijene trupaca i građe, europske projekte, budućnost sektora, učinkovitost klastera, itd.

Ovogodišnje izdanje Adriatic Wood Days-a objedinjuje široki spektar tema u kojima dominira novi europski pristup u sektoru, vidljiv kroz kaskadnu upotrebu drva i produženje životnog vijeka proizvoda od drva. Šest stručnih skupova će se tijekom tri dana referirati na mnogobrojne aktualnosti u Hrvatskoj te u zemljama JIE, uključujući i složene teme poput cijena drva, izdašnih poticaja za energetski sektor, nedostatka sirovine, uporabe i finalizacije mekog drva te razvoja investicija u sektoru.