2-3 December, 2019 - Dubrovnik (Srebreno, Hotel Sheraton)

Prijava

 

PRIJAVITE SE OVDJE! klikom na plavo polje preuzmite PDF prijavnicu te je ispunjenu pošaljite na broj faxa +385 (0)1 6329 114 ili putem e-maila na info@drvniklaster.hr

PRIJAVNICA AWD 2019

 

INFORMACIJE O SMJEŠTAJU

Sheraton Dubrovnik Riviera Hotel

Jednokrevetna – 84 EUR
Dvokrevetna – 95 EUR

Kontakt podaci:
Hotel Sheraton | Tel: +385 (0)20 601 500
E-mail: mice@drh.com.hr