02. - 03.12.2021. / Rovinj

O AWD-u

ŠTO JE AWD?

Adriatic Wood Days (AWD) je međunarodni skup za područja šumarstva, prerade drva, energije iz drva, proizvodnje namještaja i pripadajućih kreativnih industrija. U Rovinju će vodeći stručnjaci iz gospodarstva, znanosti, politike i medija tijekom analizirati stanje u navedenim sektorima i tražiti optimalna rješenja za unaprjeđenje prilika. AWD je najveći i najsveobuhvatniji sektorski event u ovom dijelu Europe, a sudionici će usvojiti zaključke i predložiti preporuke donositeljima sektorskih politika na regionalnoj, europskoj i globalnoj razini.

AWD omogućuje sektorskim tvrtkama, njihovim vlasnicima i menadžerima uvid u tržišna kretanja i prikaz trendova u povezanim podsektorima. AWD je dobra prilika da se vodeći službenici u EU i nacionalnim institucijama, prije svega oni koji su odgovorni za pripremu budućih politika i strategija, susretnu s interesnim skupinama, sektorskim asocijacijama, klasterima i nevladinim sektorom, kako bi razmijenili korisne ideje i stručna mišljenja. AWD daje uvid u postojeću tehnološku opremljenost sektora i pruža mogućnost dobavljačima tehnologija i usluga za predstavljanje inovativnih rješenja koja će povećati konkurentnost sektora.

AWD POKREĆE KLJUČNA PITANJA!

  • AWD želi naglasiti ekološki i društveno gospodarski potencijal prerade drva koji u Europi postaje sve značajniji, jer se drvo prerađuje u ruralnim krajevima, čime se čuvaju milijuni radnih mjesta. Iz tog razloga se šumarstvo i prerada drva sve više doživljavaju kao cjelovit, jedinstven i integrirani sektor velikih mogućnosti.
  • AWD poziva na veću suradnju na području primjene tehnoloških inovacija, veću mobilizaciju drvne sirovine i sprječavanje ilegalnih sječa u državama članicama EU te promovira međususjedsku i regionalnu suradnju te bolju razmjenu dobrih praksi između sjevernih i južnih zemalja EU.
  • AWD otvara temu kaskadnog principa korištenja drva, jer dio interesnih skupina smatra da on ne bi trebao biti pravno obvezujući.
  • AWD otvara pitanje većeg i učinkovitijeg korištenja europskih sredstava, koja su sektoru već na raspolaganju, prije svega to se odnosi na sredstva za pametne specijalizacije te za ruralni razvoj.

O organizatoru:

Organizator i inicijator AWD-a je Hrvatski drvni klaster, vodeće udruženje u sektoru prerade drva u Hrvatskoj, koje okuplja preko 70 tvrtki kao i predstavnike znanstvene zajednice, državne administracije i vezanih sektora kao što su šumarstvo, energetski sektor i sl.  Glavna zadaća Hrvatskog drvnog klastera je unaprjeđenje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora kroz povećanje potrošnje drvnih proizvoda uz pomoć različitih razvojnih aktivnosti, brendiranje proizvoda, analizu podataka, međunarodne projekte, edukaciju članica, prisutnost u medijima i sl.

O suorganizatorima:

Suorganizatori skupa AWD su vodeće obrazovne i istraživačke institucije iz Hrvatske, regije JIE i inozemstva.