2-3 December, 2019 - Dubrovnik (Srebreno, Hotel Sheraton)

VEĆA UPORABA DRVA U GRADITELJSTVU

AWD omogućava sektorskim tvrtkama, njihovim vlasnicima i menadžerima iz zemalja jugoistočne Europe uvid u tržišna kretanja i prikazuje europske i svjetske trendove u povezanim podsektorima.

Jedna od goručih teme konferencije bila je vezana uz upotrebu drvnih materijala u projektiranju turističkih objekata kao i mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova.

 

 

no images were found