2-3 December, 2019 - Dubrovnik (Srebreno, Hotel Sheraton)

BUDUĆNOST BIOMASE I OIE: POLOŽAJ PELETA I KOGENERACIJA U RED II DIREKTIVI

Problematika krških šuma i zaštita od požara tek su neke od mnogobrojnih dodatnih sadržaja ovogodišnjeg AWD‐a, o kojem se diskutiralo u sklopu predmetnih radionica i studijskih posjeta, a jedan od najzanimljivijih sadržaja, za koji su veliki interes iskazali i sudionici i mediji, je organizacija Okruglog stola na temu upotrebe biom

ase i peleta u javnim objektima.

 

no images were found